Namn: Blue Grass Viking's I'm Roy Född: 2006-06-26 Reg nr: S50280/2006
Ras: Briard Färg: Svart Kön: Hane
ChipNr: 977200004216350 Ägare: Kicki Sandberg
 1) Bett: UA  2) Tandantal: 42  2:1) Tandstorlek: UA  3)Testikelstatus: UA  4) Höjd: 68cm
 5) Längd: 80cm  6) Bröstdjup: 32cm   Täby 090523 Ulla Tjus
U.A=1       Ngt-Mkt= 2-3-4         Ngt-Mkt= 5-6-7

 

H
E
L
H
E
T

9

Helhetsintryck

1

Lätt/Luftig

Tung/Grov

 

R
Y
G
G

58 Manke 1 Sänkt Flat
10

Helhetsintryck

1

Lågställd

Högställd

59 Överlinje 1 Svank Karp
11

Könsprägel

1

Maskulin Tik

Feminin Hane

60 Överlinje 1 Sluttande Överbyggd
12

Benstomme

1

Tunn

Grov

61 Ländparti 1 Kort Långt
13

Muskulatur

1

Otillräcklig

Överdriven

14

Huvud-Kropp

1

Litet Huvud

Stort Huvud

 


 

 

 

H
U
V
U
D
 

 

 

 

 

 

 

 

15

Stramh. huv-hals

1

Överflödigt

 

B
A
K
P
A
R
T
I

62 Kors 1 Kort Långt

16

Skalle

1

Smal

Bred

63 Kors 1 Brant Plant

17

Skalle

1

Kort

Lång

64 Svansansättning 1 Låg Hög

18

Skalle 1 Djup   65 Svanslängd 1 Kort Lång

19

Skalle/Välvning

1

Flat

Rund

66 Svanshållning 1 Rak Kotfel (krok)

20

Kinder

1 Omarkerade Markerade 67 Lårets bredd 1 Smalt  

21

Nosparti längd

1

Långt

Kort

68 Knävinkel 1 Knapp Övervinklad

22

Nosparti

1

Dåligt utfylld under ögon

 

69 Hasvinkel 1 Knapp Övervinklad

23

Nosparti djup

1 Grunt Djupt 70 Benställning 2 Kohasig Tåtrång

24

Nosparti Bredd

1

Snipigt

Smalt

71 Has 1 Hög  

25

Parallellitet

1

Konkav

Konvex

72 Sporrar 1 Benlösa Saknas

26

Nosrygg

1

Konkav

Konvex

73 Tassar 1 Platta Lösa

27

Läppar

1

Lösa

Läppficka

28

Pigment

1

Rosa

Grå

29

Nostryffel

1

Pigmentförlust

 

R
Ö
R
E
L
S
E
R

74 Bakifrån 3 Hastrång Hasvid

30

Stop 1 Svagt mark Starkt mark 75 Bakifrån 3 Kohasig Tåtrång

31

Stop, placering

1 Felaktigt   76 Hasleder 1 Lösa  

32

Haka/Underkäke

1

Svagt mark.

Starkt mark.

77 Spårvidd bak 3 Trång Vid

33

Bettets bredd 1 Smalt Brett 78 Spårvidd fram 1 Trång Vid

34

Ögonform 1 Runda Sneda (smala) 79 Fram 1 Flätande Paddlande

35

Ögonplacering

1

Brett

Tätt

80 Armbågar 2 Lösa  

36

Ögonplacering 1 Djupt liggande Utstående 81 Handlovar 1 Lösa  

37

Ögonfärg

1

Ljusa

Mörka

82 Rörelser 1 Krabbgång Passgång

38

Undre ögonlock 1 Inåt rullat Slappt 83 Kroppshållning 1 Framstupande  

39

Ögonstorlek 1 Små Stora 84 Rygg 1 Eftergivande Karpande

40

Öronstorlek 1 Små Stora 85 Steglängd fram 1 Kort Långt

41

Öronplacering 1 Högt Lågt ansatt 86 Steglängd bak 1 Kort Långt

42

Öronplacering 1 Tätt Brett 87 Svanshållning 1 Hög In över ryggen

43

Öronställning 1 Lätta Tunga 88 Svanshållning 1 Rullad Rak
89 Svanshållning 1 Snedvriden  

F
R
A
M
P
A
R
T
I

44

Hals 1 Tunn Kraftig  

P
Ä
L
S

&

F
Ä
R
G

90 Pälslängd 1 Kort Lång

45

Bröstkorg 1 Flat Tunnformad 91 Pälskvalitet 1 Sträv Mjuk

46

Bröstkorg 1 Kort Lång 92 Struktur 1 Vågig Gles

47

Skulderplacering 1 Framskjuten Tillbakalagd 93 Underull 1 Saknas Synlig

48

Skuldervinkel 1 Brant Övervinklad 94 Charbonnage - För lite Överdrivet

49

Överarmsvinkel 1 Brant Övervinklad 95 Färg 1 Ljus (blek) Grå

50

Överarmslängd 1 Kort Lång 96 Färg 1 Rostig (brun) Oren (sotig)

51

Underarm 1 Bakåtböjd Bockbent 97 Tanfärg 1 Ljus Sotig

52

Benställning 1 Fransysk Tåtrång 98 Mask 1 Otillräcklig Överdriven

53

Benställning 1 Krokig Trång 99 Tecken 1 Undertecknad Övertecknad
100 Vita tecken 1 Lite Mycket

54

Armbågar 1  nåtvridna Utåtvridna  

55

Mellanhänder 1 Veka Branta

M
E
N
T

101 Tillgänglighet 1 Reserverad Aggressiv

56

Mellanhänder 1 Överkotade

 

102 Tandvisning 1 Berörd Ej hanterbar

57

Tassar 1 Platta Lösa 103 Mät/Hant. 1 Berörd Ej hanterbar