IXIS MERITER 2006 - 2011

 

Utställningar Valpklass

Inofficiellt:

1xBIR , 5xBIM , 6xHP

SBK: 1xHP

Utställningar Vuxen

Inofficiellt:

3xBIR , 10xBIM , 1xBIG2 , 1xBIG5 , 15xHP , 2x2Btkl , 1xBIS2

Parklass 1xBIS4

Utställningar Vuxen

Officiellt:

1xBIR , 2xBIM , 6xCK , 4xHP , 6x1:a  , 3x2Btkl , 1xExc , 

BIR:

2008 Borges Nanuel José Loueri Portugal (Nationell)

BIM:

2007 Gävle Roland Fors (Officiell)
2008 Ljusdal Nina Karlsdotter
(Officiell)

2009 Woodlooks VP till årets utställningsbriard -08 Ixi kom på delad 20plats/34st
Tester:

MUH med ej godkänt skott 071007

UHB 080103