RASSTANDARD

BRIARD STANDARD

© Svenska Briardklubben Lånat från briardklubben

 

Standard för BRIARD
 (Berger de Brie)

Ursprungsland: Frankrike
Användnings område Vallhund
FCI-Klassifikation Grupp 1, Sektion 1 med arbetsprov
Bakgrund / Ändamål: Briard är en ras med säkra anor från 1300-talet och eventuellt ända från 700-talet. Den användes ursprungligen som vakt- och vallhund som även försvarade hjorden mot två- och fyrbenta inkräktare. På senare tid har den även använts av militär och polis samt som lavinhund eller endast som tävlings- eller sällskapshund.
Helhetsintryck: Rasen skall ge helhetsintryck av att vara robust, smidig, muskulös och välproportionerlig med livliga och vakna rörelser.
Viktiga måttförhållande: Kroppslängden skall överstiga mankhöjden, hunden skall vara rektangulär.
Uppförande/Karaktär: Rasen skall ha ett välbalanserat temperament och varken vara aggresiv eller rädd.

Huvud:

Huvudet skall vara kraftigt och långt. Det skall vara försett med skägg, mustascher och ögonbryn som lätt skuggar ögonen.
Skallparti: Skallpartiet skall vara lika långt från nackknöl till stop som från stop till nosspets. Pannan skall vara mycket lätt rundad.
Stop: Stopet skall vara markerat.
Nostryffel: Nostryffeln skall snarare vara fyrkantig än rund. Den skall alltid vara svart och kraftig med vida näsborrar.
Nosparti: Nospartiet skall vara lika långt från stop till nosspets som från stop till nackknöl. Nosryggen skall vara plan. Nospartiet skall varken vara smalt eller spetsigt.
Käkar/Tänder: Tänderna skall vara kraftiga, vita och sluta perfekt ihop.
Ögon: Ögonen skall vara placerade vågrätt, vara öppna och tämligen stora, inte snedställda. De skall vara mörka till färgen och ha ett intelligent och lugnt uttryck. Grå ögon är tillåtet på en grå hund.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta. I hemlandet kuperas de vanligen och bärs upprättstående. De okuperade öronen skall vara tämligen korta och de skall inte ligga platt till huvudet. Längden på det okuperade örat skall vara lika med eller något kortare än halva huvudets längd. De skall alltid vara flata och täckta av lång päls. KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE.
Hals: Halsen skall vara muskulös och väl ansatt i skuldrorna.
Kropp:
Rygg: Ryggen skall vara plan.
Kors: Korset skall vara föga sluttande och till formen något rundat.
Bröstkorgen: Bröstkorgen skall vara bred (en handledsbredd mellan armbågarna), lång och nå ända ner till armbågarna.
Svans: Svansen skall vara okuperad, ha gott om päls och vara formad som en krok i spetsen. Svansen skall bäras lågt, inte snett, och den skall nå till hasspetsen eller som längst 5 cm ner.
Extremiteter: Extremiteter skall vara väl musklade med kraftig benstomme samt parallellt och lodrätt ställda.
Framställ:
Framtassar: Framtassarna skall vara kraftiga, knutna och runda ( mitt emellan katt- och hartass). Klorna skall vara svarta och trampdynorna hårda.
Bakställ:
Has: Hasorna skall inte vara för lågt placerade och de skall vara vinklade så att mellanfötterna står nästan lodrätt under hasorna.
Mellanfot: Mellanfötterna skall vara försedda med dubbelsporrar som skall vara uppbyggda av två benpartier med klor. Sporrarna skall vara placerade så nära marken som möjligt för att möjliggöra ett bättre fotfäste.
Baktassar: Baktassar som framtassar.
Rörelser: Rörelserna skall vara livliga och vakna.
Päls:
Pälsstruktur: Pälsen skall vara lätt vågig, lång och torr ( som gethår) med någon underull.
Pälsfärg: Hunden skall vara enfärgad. Alla färger är tillåtna utom vitt, kastanjebrun eller mahognyfärg. Mörka färger är att föredra. En något ljusare nyans på benen som inte är något annat än en början till avpigmentering skall inte förväxlas med tvåfärgat. Denna något ljusare nyans skall hålla sig inom samma fawnskala (mörk fawn eller ljus fawn, mörk svärta på ljusare svärta, mörkgrått på ljusare grått etc.) Fawnfärgen skall vara djup och enhetlig och varken vara ljus eller urvattnad.
Storlek: Hanhund: 62-68 cm    Tik: 56-64 cm
Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Helhetsintryck: Undersätsig  Klumpig
Uppförande/Karaktär: Aggressiv, slö. Rädd
Huvud: - Kort huvud; för långt huvud
- Oproportionerliga förhållanden mellan nosparti och skalle
- Oproportionerliga förhållanden melan huvud och kropp
- Så mycket päls i huvudet att formen döljs. Otillräckligt med skägg, mustasch, ögonbryn
- Panna som är för platt elelr för rundad; bred panna; panna som stupar mot ögonen
Stop: - För markerat eller obefintligt stop.
Nosparti: - För långt nosparti; för kort nosparti
- Spetsigt nosparti; för smalt eller för brett nosparti; hängande läppar.
- Tunn nosrygg; konvex nosrygg.
Nostryffel: - Nostryffel som är liten, knipt, spetsig, nostryffel som har annan färg än svart; spår av avpigmentering på nostryffel.
Käkar/Tänder: - Avsaknad av 1-2 incisiver
- Felaktigt bett, lätt över- eller underbett utan förlorad kontakt
- Avsaknad av 1-2 premolarer.
Ögon: - Ögon som är för små; mandelformade ögon, ljusa ögon
Öron: - Öron som är täckta av för tjock päls.
- För långa öron.
- Dåligt burna öron.
Hals: - För lång, tunn eller för kort hals.
Bröstkorg: - För smal, inte tillräckligt eller alltför djup bröstkorg; inte tillräckligt lång bröstkorg, för platt eller rund bröstkorg.
Rygglinje: - Lätt svankryggighet eller lätt karpryggighet.
Kors: - För sluttande eller rakt kors, i lägre eller högre grad.
- Kors som är tydligt högre än manken.
Svans: - Svans som är något för kort, saknar krok, har för kort päls
- Svans som bärs långt över rygglinje.
- Svans som bärs under magen när hunden står eller rör sig.
Extremiteter: - Dåligt ställda ben, kort päls på benen, tunna ben, klen benstomme.
Framställ: - Dåligt vinklade skulderblad, lösa skuldror.
- Svaga eller för raka mellanhänder, väger över på tårna.
Bakställ: - För brett ställda bakben.
Has: - För högt eller lågt placerade hasor.
- Dåligt vinklade hasor.
Sporrar bak: - För högt placerade sporrar bak (mitt på mellanfoten).
- Avsaknad av två klor i sporrarna.
- Avsaknad av ett benparti i en dubbelsporre.
Tassar: - Spretiga tår, för långa tassar; platta tassar.
- Inåt- eller utåtvridan tassar, inte tillräckligt behårade tassar.
- Grå klor
- Trampdynor utan elasticitet, trampdynor som är för platta eller för mjuka.
Päls: - Ej tillräckligt torr päls; lätt lockig päls, avsaknad av underull.
- För kort päls
- Tunna hårstrån.
Färg: - Svart hund med nyanser i rött.
- Ej tillräckligt varm fawnfärg; vit fläck på bringan
- För mycket svärta, som nästan bildar mantel.
- Mycket blek fawn, urvattnad.
Storlek: - Hund som överskrider de i standarden angivna mankhöjderna.
Diskvalificerade fel:
Huvud: - Ovan nämnda fel fast i högre grad.
Nostryffel: - Nostryffel som är brun eller ljusare; avsaknad av pigment på nostryffel.
Käkar/Tänder: - Markerat över- eller underbett där framtänderna inte har kontakt med varandra.
- Avsaknad av två P4:or eller tre tänder av vilket slag som helst.
Ögon: - Ögon av olika färg eller form, vilt stirrande ögon, för ljusa ögon.
Öron: - Öron som är vridna, ansatta för lågt under ögats linje, täckta av korta päls, naturliga ståndöron, broskrester efter kupering.
Svans: - Svans som är buren över ryggen som en ringla eller rakt hängande.
- Spår av operation som påverkar hur svansen bärs.
Extremiteter: - Allvarliga på ben, hasor och tassar.
Sporrar bak: - Enkla sporrar bak
- Avsaknad av sporrar bak.
- Avsaknad av två benpartier i en dubbelsporre även om klo finns.
- Avsaknad av benparti i varje dubbelsporre även om klo finns.
Tassar: - Vita klor.
Päls: - Päls som är kortare än 7 cm.
- Mjuk eller ullig päls.
Färg: - Vit, kastanjebrun, mahognyfärgad, tvåfärgad hund. Vit bläs, vita hår på tassarna.
- Fawn med svärta i form av mantel. För ljus färg.
- Not. Vid tvåfärgat kan man se att huden är blåaktig på mörka ställen i pälsen och rosa på ljusa ställen.
Storlek: - Mankhöjd som understigande minimimåtten eller överstiger maximimåtten med mer än 2 cm.
Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatoma defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
Testiklar: -Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.